Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu beactivesuits.com

§1

Postanowienia ogólne

1.      Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.beactivesuits.com („Serwis”).

2.      Operatorem Serwisu jest osoba prywatna

3.      Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca Serwis („Użytkownik”).

4.      Operator Serwisu dąży do zapewnienia bezpieczeństwa danych wszystkich Użytkowników Serwisu i optymalizacji funkcjonowania Serwisu.

5.      Przeglądanie zawartości ogólnodostępnej części Serwisu nie wymaga rejestracji Użytkownika. Skorzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu może wymagać od Użytkowników podania swoich danych osobowych. https://www.actualcert.com/1V0-603.html

§2

Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Operator Serwisu.

2.      Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody oraz w oparciu o przepisy prawa uprawniające Administratora do ich przetwarzania.

3.      Użytkownik może być poproszony o podanie w szczególności następujących dany osobowych: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej. Użytkownik może być poproszony również o podanie innych danych stosownie do potrzeb danej usługi lub funkcjonalności.

4.      Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca (boxu) w formularzu dostępnym w Serwisie. Zgoda jest wyrażana dobrowolnie i w każdej chwili może być odwołana.

5.      Administrator danych osobowych zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo do: wglądu, aktualizacji i usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie. Użytkownik w części Serwisu obsługiwanej samodzielnie może osobiście w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane z systemu. Jeżeli taka forma nie jest dostępna odpowiednich modyfikacji, w tym całkowitego usunięcia danych, może dokonać kontaktując się z Administratorem danych osobowych.

6.      Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia swoich usług, w celach marketingowych i promocyjnych oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

§3

Informacje handlowe, newsletter i ankiety

Operator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy skrzynek pocztowych e-mail, informacje handlowe, ankiety, newsletter, pod warunkiem, że Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Zgoda jest dobrowolna i Użytkownik ma prawo ją odwołać.

§4

Polityka Cookies

1.      Serwis www.paliwa.pl automatycznie zbiera informacje o korzystających z niego użytkownikach wyłącznie poprzez pliki „cookies.

2.      Pliki „cookies” są danymi informatycznymi zapisywanymi czasowo w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki „cookies” nie identyfikują konkretnego użytkownika, ale urządzenie końcowe. Pliki „cookies” zapisywane są w urządzeniu końcowym przy każdym odwiedzeniu i opuszczeniu przez użytkownika serwisu.

3.      Dostęp do plików „cookies” posiada wyłącznie operator serwisu i podmiot działający na jego zlecenie.

4.      Serwis beactivesuits.com używa plików „cookies” w następujących celach:

a.         statystycznych – umożliwienie wewnętrznej kontroli pracy serwisu, poprawy jego układu i pozyskiwanie informacji o ilości odwiedzin;

b.        reklamowych – aktualizacja zawartości pod kątem zainteresowań użytkownika, określenie profilu użytkownika w celach marketingowych;

c.         funkcjonalnych – optymalizacja funkcjonowania serwisu, zapewnienie prawidłowego korzystania i wysokiej wydajności, umożliwienie dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników;

5.      Użytkownik serwisu ma prawo w każdym czasie nie wyrazić zgody na zapisywanie plików „cookies” w jego urządzeniu końcowym. Przeglądarki internetowe poprzez swoje ustawienia w sposób domyślny dopuszczają zapisywanie i przechowywanie plików „cookies”. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki we wspomnianym zakresie pliki „cookies” mogą być automatycznie blokowane oraz usunięte. Szczegółowe informacje dotyczące blokowania i usuwania plików „cookies” można znaleźć  pod następującym adresem http://ciasteczka.eu/#jak-wylaczyc-ciasteczka lub w pomocy danej przeglądarki.

6.      Usunięcie plików„cookies”, jak również ograniczenie ich stosowania, może mieć wpływ na korzystanie z serwisu, a nawet całkowicie uniemożliwić wykorzystanie wszystkich elementów serwisu.

§5

Pliki z logami

Serwis rejestruje informacje przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te zawarte w logach systemowych (np. adres IP użytkownika, datę dostępu, czas dostępu) są przez Operatora wykorzystywane w celach technicznych, do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

§6

Dane statystyczne

Serwis korzysta z aplikacji „Google Analytics”, która zbiera w celach statystycznych (analiza oglądalności) dane o odwiedzinach Serwisu. Operator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności aplikacji „Google Analytics” oraz innych informacji zamieszczonych na stronie „Jak Google korzysta z danych kiedy używasz stron lub aplikacji naszych partnerów”, która znajduje się na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

§7

Postanowienia końcowe

1.      Operator zastrzega, iż polityka prywatności może być zmieniana, w celu uzyskiwania bieżących informacji należy regularnie zapoznawać się z jej treścią.

2.      Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z serwisu prosimy kierować na adres email.